Anmälan

Anmälan kommer att skickas kårvis i det formulär som heter ”Anmälningsblankett scoutfestival”. Men för att underlätta för er kårer så finns det en individuell anmälan som ni kan skicka ut till era scouter. De fyller i och sen sammanställer ni det i kåren och skickar in via mail till : owais.kholi@telia.com .

Individuell anmälan scoutfestival

Anmälningsblankett scoutfestival

Anmälan öppnar den 20/12 2015 och sista anmälningsdag är 31/3 2016.

När kåranmälan har kommit in så fakturerar vi kåren.

Deltagaravgiften är satt till:

  • 1300 kr för helvecka

  • 900 kr för dig som är ledarbarn (första halvvecka) och spårare (andra halvan)

  • 600 kr för spårare (halvvecka)

  • 300 kr för ledarbarn 3-7 år

  • Fritt för ledarbarn tom 3 år

Mellan 1/4/2016 och 1/5/2016 kan ändringar göras mot en avgift om 150 kr

Under samma tid kan man efteranmäla sig med ett tillägg om 150 kr/deltagare

Ändringar kan inte göras efter 1/5/2016. Vid avanmälan efter den 1/5/2016 betalas inget tillbaks om man inte kan uppvisa läkarintyg på att man inte kan delta på lägret.

Lägret kommer att samarbeta med Sensus under lägret och söka bidrag för arrangemanget. Detta gör att man som enskild kår inte kan söka lägerbidrag via Sensus.

Det är viktigt att alla som deltar på lägret har betalat sin medlemsavgift till sin kår, detta för att man ska ha en försäkring. Vi i lägerledningen kan inte kolla detta utan ansvaret ligger på varje kår.

Det är viktigt att i anmälan skriva om man har särskilda behov med mat, ex att man är allergisk osv. Mediciner som behöver förvaras kylt kan ombesörjas. Särskild kontakt tas då med sjukvårdsgruppen.

Person uppgifter i anmälningarna kommer att hanteras internt av ledningen och kommer inte lämnas ut till någon utomstående.